Chat with us, powered by LiveChat
 • Dropshipping

Rozumienie oferty / Understand the Offer

 • Oferujemy usługę dropshippingu poprzez "e-hurtownia", gdzie sprzedawcy internetowi mogą sprzedawać produkty bez konieczności przechowywania zapasów. Zamówienia są realizowane bezpośrednio z magazynu hurtownika.

 • We're offering a dropshipping service through "e-hurtownia", where online retailers can sell products without holding inventory. Orders are fulfilled directly from the wholesaler's stock.

Korzyści / Benefits

 • Oszczędność czasu i wysiłku, skupienie się na sprzedaży i marketingu, podczas gdy "e-hurtownia" zajmuje się logistyką zapasów i wysyłką.
 • Save Time and Effort. Focus on sales and marketing while "e-hurtownia" handles inventory and shipping logistics.

 • Brak konieczności inwestowania w zapasy na wstępie.
 • No need to invest in inventory upfront.

 • Dostęp do szerokiego katalogu produktów gotowych do sprzedaży.
 • Access to a vast catalog of products ready to sell.


Cechy / Features

 • Integracja produktowa XML: Bezproblemowa integracja z "e-hurtownia" za pomocą plików XML zawierających opisy produktów i zdjęcia.
 • XML Product Integration: Seamless integration with "e-hurtownia" via XML files for product descriptions and images.

 • Wsparcie w zarządzaniu zamówieniami: Pomoc w metodach płatności, szczegółach zamówienia oraz opcjach wysyłki.
 • Order Management Support: Guidance on payment methods, order details, and shipment options.

 • Zgodność z przepisami: Zapewnienie, że zdjęcia produktów nie sa uzywane na portalach sprzedazowych na rynku Niemieckim. 
 • Regulatory Compliance: Ensure that product images are not used on sales portals in the German market.


You can sell products from the assortment in your home country, where you have citizenship. With the exception of Germany.

Możesz sprzedawać produkty z asortymentu w swoim kraju ojczystym, którego jesteś obywatelem. Z wyjątkiem Niemiec.


Regulamin